CÁC LOẠI PHÒNG

9-10 BEDS ROOM

9-10 BEDS ROOM

120.000 VNĐ / Night
DOUBLE BED ROOM

DOUBLE BED ROOM

300.000VNĐ / Night
TWIN BED ROOMS

TWIN BED ROOMS

400.000 VNĐ / Night
TRIPLE BED ROOM

TRIPLE BED ROOM

500.000 VNĐ / Night
4-5 BEDS ROOM

4-5 BEDS ROOM

120.000 VNĐ / Night
HA GIANG
7-8 BEDS ROOM

7-8 BEDS ROOM

120.000 VND / Night
HA GIANG